Vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu là các nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp và các thành viên trong công ty liên doanh hoặc các cổ đông tro

...Tất cả

Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu

Mua tài sản cố định Có hợp đồng mua, Biên bản bàn giao, ko có hóa đơng GTGT mua vào, có được tính khấu hao không ?

Hoàng Bích Như Hoàng Bích Như
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Tạ Minh Ngọc Lê Yên Mai

Công ty xây dựng mua ô tô, máy xúc. Có hợp đồng mua, Biên bản bàn giao, ko có hóa đơng GTGT mua vào, có được tính khấu hao không ?

...Tất cả
909 xem 03 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu

Một năm có thể vay vốn cá nhân nhiều lần và không giới hạn số tiền vay đúng không ?

Công ty tôi một năm có thể vay vốn cá nhân nhiều lần và không giới hạn số tiền vay đúng không ?

...Tất cả
1,148 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu

Quy định thời gian góp đủ vốn cổ phần sau khi thành lập công ty ?

Nguyễn Chí Kiên Nguyễn Chí Kiên
 03  03  01

Công ty tôi là công ty cổ phần, số vốn đăng ký là 1,9 tỷ đồng.

Có quy định phải góp đủ vốn trong vòng 90 ngày sau khi thành lập công ty đúng không?

...Tất cả
1,218 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu

Thời gian chia cổ tức có nêu rõ trong biên bản họp đại hội đồng cổ đông không ?

Trần Phong Linh Trần Phong Linh
 00  02  02

Công ty mình là công ty cổ phần, thời gian chia cổ tức cho cổ đông có theo định kỳ không và thời gian đó có cần phải nêu rõ trong biên bản họp đại hội đồng cổ đ&ocir

...Tất cả
1,191 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu

Định khoản tiền thưởng trích từ quỹ khen thưởng ?

Nguyễn Dã Thảo Nguyễn Dã Thảo
 00  02  01

Công ty mình là công ty TNHH 2 thành viên.

Năm 2013, công ty chi thưởng ngày lễ như 10/03 âm lịch , 30/04, 2/9 từ quỹ khen thưởng.

Định khoản tiền thưởng này như thế nào?

...Tất cả
1,335 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu

Trong năm công ty tạm trích quỹ khen thưởng thì hạch toán thế nào?

Nguyễn Minh Xuân Nguyễn Minh Xuân
 04  04  03

Trong năm công ty tạm trích quỹ kheo thưởng thì hạch toán kế toán như thế nào?

...Tất cả
1,267 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu

Hạch toán khoản lãi khi vay vốn của giám đốc ?

Nguyễn Thế Phúc Nguyễn Thế Phúc
 07  04  01

Công ty tôi có vốn điều lệ là 6 tỷ đồng.

Hiện tại Giám đốc đã góp đủ vốn, cổ đông A đã nộp đủ vốn, cổ đông B mới nộp 900.000.000 đồng, còn thiếu 1.020.000.000 đồng.

Khi ph&aac

...Tất cả
1,134 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu

Quy định vốn điều lệ trong văn phòng công chứng ?

Nguyễn Duy Bảo Nguyễn Duy Bảo
 02  02  02

Văn phòng Công chứng thì vốn điều lệ có quy định gì khác với công ty không ?

Trong Giấy phép hoạt động ko có điều kiện về vốn.

...Tất cả
5,318 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu

Sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu là thế chấp tài sản riêng ?

Nguyễn Quốc Bình Nguyễn Quốc Bình
 13  05  04

Công ty TNHH một thành viên lấy nguồn vốn từ việc chủ sở hữu thế chấp nhà và ô tô riêng.

Liệu có ảnh hưởng đến quá trình lập báo cáo tài chính hay kh

...Tất cả
996 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu

Máy quay phim, ti vi có hạch toán vào chi phí được trừ không ?

Nguyễn Ban Mai Nguyễn Ban Mai
 06  03  01

Máy quay phim, tivi có được hạch toán vào chi phí được trừ không ?

...Tất cả
1,868 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –
Topic liên quan
Copyright © 2020, All Rights Reserved, Designed by upques.comVề chúng tôi Điều khoảnChính sách