Tiếng Anh

Tiếng Anh (English) là một ngôn ngữ thuộc nhánh miền Tây của nhóm ngôn ngữ German trong ngữ hệ Ấn-Âu. Đ&a

...Tất cả

Tiếng Anh Tiếng Anh

Cách dùng recently vs lately?

Hoàng Tân Thành Hoàng Tân Thành
 01  01  00
01 bình chọn hữu ích bởi Lý Thiên An
22,096 xem 04 theo dõi 01 hữu ích hỏi –

Tiếng Anh Tiếng Anh

Dịch sang tiếng việt câu sau: "You want to come in my life, the door is open..."?

Hoàng Đạt Thiên Hoàng Đạt Thiên
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Đặng Mỹ Quyên Ngô Thủy Tiên

You want to come in my life, the door is open. You want to get out of my life, the door is open. Just one request. Don't stand at the door, you're blocking th traffic.

...Tất cả
4,569 xem 07 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Tiếng Anh Tiếng Anh

Nên luyện ngữ pháp trước hay giao tiếp trước khi học tiếng Anh?

Phan Bảo Khánh Phan Bảo Khánh
 06  01  00
06 bình chọn hữu ích bởi Lê Thiên Bảo, Duy Do Nguyễn Tú Linh ... (tất cả)

Là người mới bắt đầu, mình nên luyện ngữ pháp trước hay giao tiếp trước khi học tiếng Anh. Chào mọi người mình là sinh viên kinh tế và bây giờ muốn học tiếng Anh để chu

...Tất cả
2,111 xem 22 theo dõi 06 hữu ích hỏi –
Topic liên quan
Copyright © 2019, All Rights Reserved, Designed by upques.comVề chúng tôi Điều khoảnChính sách