Tài sản cố định

Tài sản cố định là tư liệu sản xuất chuyên dùng trong sản xuất kinh doanh, có giá trị lớn và dùng được vào nhiều chu kì sản xu

...Tất cả

Vũ Tâm Hiền Vũ Tâm Hiền
 21  01  01
Trần Hoàng Khôi Trần Hoàng Khôi
 18  03  02
Theo dõi bởi Trịnh Hoàng Sa Hoàng Quốc Ðiền
Phan Hồng Vân Phan Hồng Vân
 16  01  00
Theo dõi bởi Trịnh Phương Thi, Bùi Xuân Hùng Ngô Đức Tùng
Hoàng Huệ Lan Hoàng Huệ Lan
 16  01  02
Theo dõi bởi Bùi Cẩm Vân, Hoàng Hoàng Tùng Dương Mạnh Hùng ... (tất cả)
Trần Cao Bách Trần Cao Bách
 14  02  03
Theo dõi bởi Trịnh Thùy Oanh Ngô Mỹ An
Bùi Cao Sơn Bùi Cao Sơn
 13  01  01
Theo dõi bởi Tạ Trường Phúc, Phan Hoàn Vũ Ngô Thanh Ngọc
Đỗ Tuấn Trung Đỗ Tuấn Trung
 12  00  02
Theo dõi bởi Lê Ánh Linh, Huỳnh Kim Xuân Hoàng Vân Trang
Bùi Khánh Vân Bùi Khánh Vân
 12  01  01
Theo dõi bởi Nguyễn Tố Loan, Vũ Tuấn Khoa Phạm Tùy Anh
Nguyễn Cẩm Thúy Nguyễn Cẩm Thúy
 12  00  02
Theo dõi bởi Hoàng Ðình Sang Vũ Minh Tú
Nguyễn Nghị Quyền Nguyễn Nghị Quyền
 12  00  03
Huỳnh Bích Ngân Huỳnh Bích Ngân
 11  02  01
Theo dõi bởi Trần Quang Ðạt Hoàng Hải Sơn
Phạm Yên Sơn Phạm Yên Sơn
 11  00  02
Theo dõi bởi Vũ Bửu Chưởng Bùi Khánh Hoàn
Hoàng Minh Nguyệt Hoàng Minh Nguyệt
 11  03  00
Theo dõi bởi Bùi Công Lý, Hoàng Như Hà Dương Hoài Nhân ... (tất cả)
Hoàng Ðông Phương Hoàng Ðông Phương
 11  01  03
Theo dõi bởi Lý Hồng Trúc, Võ Tịnh Nhi Lê Minh Quang ... (tất cả)
Nguyễn Tú Mi Nguyễn Tú Mi
 11  00  03
Vũ Triều Nguyệt Vũ Triều Nguyệt
 10  01  01
Theo dõi bởi Tạ Hữu Hiệp, Đỗ Việt Duy Dương Hương Thu
Ngô Ðoan Thanh Ngô Ðoan Thanh
 10  01  01
Theo dõi bởi Lý Bảo Tín, Phạm Diễm Chi Bùi Hoài Đức ... (tất cả)
Đỗ Hoài An Đỗ Hoài An
 10  02  01
Theo dõi bởi Đỗ Kim Dung, Dương Thanh Giang Võ Bách Lâm
Topic liên quan
Copyright © 2019, All Rights Reserved, Designed by upques.comVề chúng tôi Điều khoảnChính sách