Tài sản cố định

Tài sản cố định là tư liệu sản xuất chuyên dùng trong sản xuất kinh doanh, có giá trị lớn và dùng được vào nhiều chu kì sản xu

...Tất cả

Tài sản cố định Tài sản cố định

Phí đăng kiểm, lệ phí trước bạ và chi phí mua biển số xe hạch toán thế nào ?

Nguyễn Như Trân Nguyễn Như Trân
 43  07  10

Công ty tôi mới mua 01 ô tô, vậy phí đăng kiểm, lệ phí trước bạ và chi phí mua biển số xe hạch toán như thế nào?

...Tất cả
26,597 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Tài sản cố định Tài sản cố định

TSCĐ hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng thì CP sửa chữa có là hợp lý không?

Nguyễn Hiếu Minh Nguyễn Hiếu Minh
 00  04  00

Tài sản cố định đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng thì chi phí sửa chữa có được tính là chi phí hợp lý không?

Tài sản cố định đã trích hết khấu hao c

...Tất cả
17,002 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Tài sản cố định Tài sản cố định

TSCĐ mua bằng nguồn vốn đầu tư XDCB và Quỹ ĐTPT ?

Nguyễn Ðức Khải Nguyễn Ðức Khải
 01  02  01

Tài sản cố định được mua bằng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản và quỹ đầu tư phát triển thì định khoản như thế nào?

...Tất cả
16,980 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Tài sản cố định Tài sản cố định

Nhà xưởng xây dựng trên đất đi thuê có được coi là TSCĐ không ?

Nguyễn Ðức Quang Nguyễn Ðức Quang
 05  04  01
01 bình chọn hữu ích bởi Hồ Vân Trang

Công ty thuê một khu đất của cá nhân và đang xây dựng 01 nhà xưởng trên khu đất đó.

Thời gian thuê là 15 năm.

Vậy nhà xưởng đó có được coi là TSCĐ củ

...Tất cả
14,861 xem 03 theo dõi 01 hữu ích hỏi –

Tài sản cố định Tài sản cố định

Thời gian trích khấu hao xe máy là bao nhiêu năm ?

Nguyễn Yên Mai Nguyễn Yên Mai
 12  02  04
02 bình chọn hữu ích bởi Bùi Nghị Lực Vũ Thụy Uyên

Sếp mình mới mua một chiếc xe máy đứng tên của công ty, nguyên giá là 35tr chưa thuế GTGT.

Vậy thời gian trích khấu hao là bao nhiêu năm?

...Tất cả
14,113 xem 02 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Tài sản cố định Tài sản cố định

Nguyên giá của xe ô tô có cộng các khoản chi phí phát sinh không ?

Nguyễn Khánh Hải Nguyễn Khánh Hải
 03  01  02

Khi hạch toán nguyên giá của chiếc xe ô tô thì sẽ cộng giá trị của xe dựa trên hóa đơn GTGT, lệ phí trước bạ và cả chi phí đăng kiểm xe phải không các bạn?

...Tất cả
12,727 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Tài sản cố định Tài sản cố định

Hạch toán nghiệp vụ mua ô tô và bảo hiểm ô tô thế nào ?

Nguyễn Anh Đức Nguyễn Anh Đức
 09  03  03

Ngày 11/10/2015 vừa rồi công ty tôi có mua 01 xe ô tô.

Giá mua trên hóa đơn là 723.000.000 đồng, thuế VAT 10% và đã chuyển khoản thanh toán.

Đăng ký v

...Tất cả
11,323 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Tài sản cố định Tài sản cố định

Hạch toán phí sử dụng đường bộ khi mua ô tô như thế nào ?

Nguyễn Công Luật Nguyễn Công Luật
 01  04  01

Khi mua ô tô có thêm khoản phí sử dụng đường bộ, khoản này đưa vào chi phí trả trước ngắn hạn tài khoản 142, hạch toán kế toán như thế nào?

...Tất cả
11,038 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Tài sản cố định Tài sản cố định

Xác định nguyên giá Tài Sản Cố Định nhập khẩu ?

Trần Sơn Nam Trần Sơn Nam
 03  03  04

 Nhập khẩu 1 ô tô giá nhập khẩu: 360 triệu. Thuế Nhập khẩu: 10%, Thuế tiêu thụ đặc biệt: 150%, Thuế GTGT: 10%.

Xác định Nguyên giá tài sản cố định và định khoản. Thuế tiêu thụ đặc

...Tất cả
10,816 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Tài sản cố định Tài sản cố định

Hệ thống camera và báo cháy thuộc nhóm tài sản nào ?

Trần Hoài Việt Trần Hoài Việt
 02  03  02

Công ty mình kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn, trong năm có đầu tư hệ thống camera và báo cháy, vậy những tài sản này thuộc nhóm tài sản nào?

...Tất cả
10,080 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –
Topic liên quan
Copyright © 2019, All Rights Reserved, Designed by upques.comVề chúng tôi Điều khoảnChính sách