Startup Startup

Điều gì còn thiếu để tạo nên một doanh nghiệp khởi nghiệp thành công tại Việt Nam? Công nghệ, quản lý hay tầm nhìn?

Dương Mạnh Tấn Dương Mạnh Tấn
 00  01  00

Thinh Nguyen: "Theo anh Dzung Nguyen, điều gì còn thiếu để tạo nên một doanh nghiệp khởi nghiệp thành công tại Việt Nam? Công nghệ, quản lý hay tầm nhìn?

Thêm, khi đầu tư và

...Tất cả
1,863 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –
Topic liên quan
Copyright © 2020, All Rights Reserved, Designed by upques.comVề chúng tôi Điều khoảnChính sách