theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 856

Xuất hóa đơn điều chỉnh giảm giá khối lượng công trình như thế nào?

Lý Phúc Khang Lý Phúc Khang
 02  02  00
02 bình chọn hữu ích bởi Trịnh Phượng Vy Lê Hoàng Nguyên

Cả nhà cho mình hỏi khách hàng của cty mình yêu cầu xuất hoá đơn điều chỉnh giảm giá trị khối lượng công trình. Bây giờ mình xuất hoá đơn như thế nào có phải ghi dấu(-) không?

856 xem 04 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Hồ Minh Phương Hồ Minh Phương
 06  00  02
03 bình chọn hữu ích bởi Võ Uyển Nghi, Nguyễn Phước Nhân Phan Gia Hoàng

Vẫn ghi số dương bt, nội dung ghi điều chỉnh theo HĐ, biên bản....

763 xem 03 hữu ích trả lời –
Hoàng Đại Ngọc Hoàng Đại Ngọc
 07  01  01
02 bình chọn hữu ích bởi Vũ Diệu Hoa Hoàng Phương Thy

Bạn ghi điều chỉnh giảm giá trị theo Hóa đơn số ..lập ngày...không ghi âm nhé

764 xem 02 hữu ích trả lời –