Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 994

Xử lý tồn kho công ty sản xuất kinh doanh Inox ?

Nguyễn Hồng Diễm Nguyễn Hồng Diễm
 04  02  03
01 bình chọn hữu ích bởi Bùi Thanh Hiếu

Em mới làm kế toán cho công ty chuyên về INOX, loại hình này tồn kho quá nhiều.

Xin hỏi cách giải quyết và khắc phục tồn kho  ?

Xin cảm ơn.

...Tất cả
994 xem 16 theo dõi 01 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Nguyễn Khánh Mi Nguyễn Khánh Mi
 13  03  06
Trần Tuấn Khoa Trần Tuấn Khoa
 09  04  03
Theo dõi bởi Hoàng Khánh Vi Vũ Sông Hương
Nguyễn Minh Bảo Nguyễn Minh Bảo
 05  02  03
Nguyễn Minh Vy Nguyễn Minh Vy
 03  03  03
Theo dõi bởi Trịnh Ðan Khanh
Trần Khoa Đạt Trần Khoa Đạt
 04  02  03
Nguyễn Quốc Minh Nguyễn Quốc Minh
 04  00  02
Nguyễn Gia Phúc Nguyễn Gia Phúc
 00  01  01
Nguyễn Thanh Thủy Nguyễn Thanh Thủy
 00  01  01
Trần Hòa Thái Trần Hòa Thái
 10  01  03
Nguyễn Anh Thảo Nguyễn Anh Thảo
 18  03  05
Theo dõi bởi Hoàng Chí Hiếu Vũ Kim Thịnh
Nguyễn Thái Thanh Nguyễn Thái Thanh
 04  02  03
Nguyễn Duy Thành Nguyễn Duy Thành
 03  01  01
Nguyễn Tuấn Châu Nguyễn Tuấn Châu
 01  02  02
Nguyễn Thùy Anh Nguyễn Thùy Anh
 01  04  02
Trần Hùng Bách Trần Hùng Bách
 02  02  02
Nguyễn Hồng Diễm Nguyễn Hồng Diễm
 04  02  03
Theo dõi bởi Hoàng Hoàng Mỹ, Vũ Quốc Hòa Lê Thu Vân