theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Tin học văn phòng
Topic : Excel
Hỏi lúc:
Lượt xem: 24,067

Xử lý lỗi khi Insert thêm dòng trên Excel 2007

Ngô Thành Nguyên Ngô Thành Nguyên
 03  01  02
03 bình chọn hữu ích bởi Đỗ Hà Mi, Huỳnh Quốc Hải Đỗ Xuân Phượng

Mong các bác gỡ rối cho em khẩn cấp vì em không thể làm việc được khi gặp lỗi này. Khi em Insert thêm dong thì nó không cho chèn thêm và thông báo lỗi sau:

"To prevent possible loss of data, Excel can not shift nonblank cells off of the worksheet. Select another location in which to insert new cells, or delete data from the end of your work sheet
If you do not have data in cells that can be shifted off the worksheet, you can reset which cells Excel considers nonblank. To do this, press CTRL+End to locate the last nonblank cell on the worksheet. Delete this cell and all cells between it and the last row and column of your data then save"

Em đọc cái cảnh báo này mà cũng không hiểu phải sửa thế nào. Mong mọi người giúp em.
Thanks so much!

24,067 xem 04 theo dõi 03 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Trịnh Khải Tuấn Trịnh Khải Tuấn
 05  00  02

Nguyên nhân là do dòng cuối cùng của bảng tính đang có dữ liệu nên không chèn dòng được. Xử lý như sau :

- Nhấn Ctrl + phím mũi tên xuống để đến dòng cuối cùng --> Chọn hết dòng cuối cùng --> Nhấn Delete.

- Dùng Ctrl + phím mũi tên phải trong trường hợp không chèn được cột.

23,816 xem 00 hữu ích trả lời –