Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,494

Xử lý hàng tồn kho?

Nguyễn Minh Lâm Nguyễn Minh Lâm
 46  10  11
02 bình chọn hữu ích bởi Đặng Nguyên Bổng Lê Phú Thịnh

Bên e đang có 1 lượng lớn hàng tồn kho ảo sắt thép, inox, nhôm, kính, tôn. Bây giờ phải xử lý thế nào cho hợp lý nhất ạ?

...Tất cả
1,494 xem 05 theo dõi 02 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

VO THI ANH TUYET VO THI ANH TUYET
 00  01  00
Tạ Hồng Giang Tạ Hồng Giang
 19  01  07
Vũ Thuận Hiếu Vũ Thuận Hiếu
 00  00  00
Phạm Chung Thủy Phạm Chung Thủy
 00  00  00
Nguyễn Minh Lâm Nguyễn Minh Lâm
 46  10  11
Theo dõi bởi Bùi Thanh Tú Phạm Kim Ngân