Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Asp.Net MVC
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,059

Xin hỏi cách tổ chức dự án MVC như thế nào cho tốt

Hoàng Ngọc Thư Hoàng Ngọc Thư
 07  03  00
03 bình chọn hữu ích bởi Vũ Bảo Sơn, Võ Thụy Nương Phan Ý Nhi

Xin hỏi kinh nghiệm của các bạn làm Project là nên tổ chức một dự án MVC như thế nào là tốt nhất, tổ chức dự án như thế nào, các thành phần ra sao, sử dụng các g&oacut

...Tất cả
2,059 xem 07 theo dõi 03 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Lý Quang Hải Lý Quang Hải
 04  00  01
Vũ Thanh Nhung Vũ Thanh Nhung
 03  00  01
Phan Thảo Mai Phan Thảo Mai
 00  00  00
Hoàng Hải Anh Hoàng Hải Anh
 00  00  00
Đặng Cao Nghiệp Đặng Cao Nghiệp
 00  00  00
Huỳnh Linh Phương Huỳnh Linh Phương
 00  00  00
Hoàng Ngọc Thư Hoàng Ngọc Thư
 07  03  00