theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : C
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,277

Với mảng trong C, tại sao lại có trường hợp a[5] == 5[a]?

Lê Phượng Vũ Lê Phượng Vũ
 08  02  01
03 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Nhật Hồng, Võ Lan Nghi Lê Oanh Thơ

Trong cuốn C Programming Language có đề cập đến mảng trong C : a[5] = 5[a]. Tại sao lại như vậy?

1,277 xem 05 theo dõi 03 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Dương Tuyết Nhung Dương Tuyết Nhung
 06  00  01
06 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Ðình Nam, Võ Hồng Quế Trịnh Thanh Bình ... (tất cả)

Tiêu chuẩn của C định nghĩa toán tử [] như sau:

a[b] == *(a + b)

Vì vậy a[5] như biểu thức : 

*(a + 5)

và 5[a] như biểu thức :

*(5 + a)

Chúng như những biểu thức toán học bình đẳng (giống như phép giao hoán vậy)

1,071 xem 06 hữu ích trả lời –
Phạm Văn Khoáng Phạm Văn Khoáng
 29  00  04
01 bình chọn hữu ích bởi Vũ Ái Như

Bạn có thể trích dẫn cẩn thận được không ? tác giả nào, trang nào,  dòng nào? tiêu đề là :

 tại sao lại có trường hợp a[5] == 5[a]?

dưới nội dung lại là : " có đề cập đến mảng trong C : a[5] = 5[a]"

1,080 xem 01 hữu ích trả lời –