theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Asp.Net MVC
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,770

ViewBag, ViewModel và sự khác biệt hiệu suất giữa chúng trong MVC?

Trịnh Bảo Dương Trịnh Bảo Dương
 00  01  00

ViewBag, ViewModel và sự khác biệt hiệu suất giữa chúng trong MVC?

Trường hợp nào thì sử dụng chúng cho phù hợp?

1,770 xem 01 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user