theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : C
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,343

Viết một hàm tính tổng các số nguyên lớn hơn 300, nhỏ hơn 5000 và chia hết cho 7?

Bùi Uyên Minh Bùi Uyên Minh
 19  02  00
11 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Thất Thọ, Dương Bích Nga Hoàng Thu Nhiên ... (tất cả)
2,343 xem 07 theo dõi 11 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Phạm Văn Khoáng Phạm Văn Khoáng
 29  00  04
10 bình chọn hữu ích bởi Phạm Văn Khoáng, Nguyễn Tú Linh Vũ Việt Phương ... (tất cả)

cách khác giảm số vòng for nhé:

1.chia 300, 5000 cho 7 lấy phần nguyên m,n

m = 300/7;

n = 5000/7;

=> các số x thỏa mãn sẽ nằm trong khoảng: m*7 < x*7 < n*7 ( m*7 ~ 300; n*7 ~ 5000)

for(int i =m ; i < n ; i++)

    tong += i;

tong*=7;

Theo cách này các bạn có thể tính nhẩm = giấy ^^!

2,000 xem 10 hữu ích trả lời –
Tạ Trung Khải Tạ Trung Khải
 03  00  01
03 bình chọn hữu ích bởi Đặng Trường Thành, Lê Trúc Ðào Phan Nguyên Đức

Thử cách này xem sao các bạn

 1. Đầu tiên làm 1 vòng for đi từ 301 trở đi nếu gặp 1 số chia hết cho 7 thì break ra
 2. Bắt đầu từ số đầu tiên chia hết cho 7 ở trên làm 1 vòng for nữa với mỗi lần tăng là 7
//Demo như sau
int dem;
int tong = 0;

//vong 1
for(int i = 301; i < 5000; i++){
  //Tìm được số chia hết cho 7 đầu tiên thì break ra
  if(i%7 == 0){
    dem = i;
    tong = i;
    break;
  }
}

//vong 2
for(int i = dem + 7; i < 5000; i+=7){
  tong += i;
}
2,029 xem 03 hữu ích trả lời –
Tạ Thái Thịnh Tạ Thái Thịnh
 02  00  02
02 bình chọn hữu ích bởi Trịnh Ánh Mai Dương Chiêu Phong
int tong = 0;
for(int i = 301; i < 5000; i++){
  if(i%7 == 0){
    tong+=i;
  }
}
2,026 xem 02 hữu ích trả lời –