theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Startup & làm giàu
Topic : Startup
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,412

Việt kiều lên về VN làm startup (ít cạnh tranh) hay là sang Mỹ (đo tài)?

Ngô Minh Khôi Ngô Minh Khôi
 00  01  00

Rachel Ngọc Ánh Bùi: "Việt kiều lên về VN làm startup (ít cạnh tranh) hay là sang Mỹ (đo tài) anh?"

1,412 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Nguyễn Mai Anh Nguyễn Mai Anh
 00  00  01

Namster Do: "Việt kiều nên làm hybrid, nên tận dụng mối quan hệ và hiểu biết ở thị trường nước ngoài để kinh doanh. Bên cạnh đó cũng nên sử dụng talents trong nước do có sự đồng cảm về con người và văn hoá. Nếu sử dụng tốt việc này, sẽ có thế mạnh cạnh tranh lớn ở thị trường nước ngoài và thu hút được top talents ở trong nước. Sau khi thành công ở thị trường đầu tiên, nên quay ngay về VN để tìm hiểu phát triển biz trong nước."

1,145 xem 00 hữu ích trả lời –