theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 723

Việc lập hoá đơn đối với khoản chiết khấu thương mại?

Tạ Khánh Hằng Tạ Khánh Hằng
 00  01  00
723 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Vũ Huy Phong Vũ Huy Phong
 00  00  01

Căn cứ điểm 2.5 mục IV Thông tư số 129/2008 TT-BTC ngày 26/12/2009 thì khoản chi chiết khấu thương mại được giảm trừ trong doanh thu tính thuế trên hoá đơn của lần mua cuối hoặc kỳ tiếp sau.

619 xem 00 hữu ích trả lời –