theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 491

Vật liệu đã dùng hết cho công trình nhưng đến kỳ quyết toán thuế 2014 hóa đơn vật liệu vẫn chưa có?

Lê Xuân Bảo Lê Xuân Bảo
 00  01  01

Có 1 vấn đề như thế này, em đã xử lý nhưng theo Anh/ chị quan điểm mỗi người khác nhau sẽ xử lý ra sao?

Tại công ty xây dựng, tháng 8, công ty mua vật liệu A đã về xuất cho công trình, đã dùng hết cho công trình. Công trình đã nghiệm thu, bàn giao xong trong năm 2014, đến kỳ quyết toán thuế năm 2014 hóa đơn của vật tư A vẫn chưa có ? Sang đến tháng 01 năm 2015, kỹ thuật mang 01 tờ hóa đơn tháng 01 năm 2015 của loại vật liệu A về. Cách xử lý của anh chị thế nào?

491 xem 03 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Phan Quế Linh Phan Quế Linh
 05  02  02

Biên bản bàn giao hàng hoá kèm theo hóa đơn, nguyên tắc xin dấu công ty kia là xong

422 xem 00 hữu ích trả lời –
Vũ Việt Hoàng Vũ Việt Hoàng
 00  00  01

T 8/2014 phải có biên bản giao vật tư A , tạm nhập kho N 152/ C 335. Sang 2015 hoá đơn về ghi N 335/ C 331( phần k thuế ), N 133/ C 331 phần thuế

423 xem 00 hữu ích trả lời –