theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Startup & làm giàu
Topic : Startup
Hỏi lúc:
Lượt xem: 736

Vấn đề công bằng quyền lợi để tham gia 1 Startup là gì?

Đặng Đại Ngọc Đặng Đại Ngọc
 00  01  00
736 xem 01 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user