Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,245

TSCĐ mua và ghi tăng 20/03 mà ngày bắt đầu trích khấu hao là 01/04 thì có được không ?

Vũ Bích Liên Vũ Bích Liên
 03  01  01
03 bình chọn hữu ích bởi Lý Lệ Quyên, Trần Khánh Quân Nguyễn Huyền Bích

Cho e hỏi chút ạ, TSCĐ mua và ghi tăng 20/03 mà ngày bắt đầu trích khấu hao là 01/04 thì có được không ạ?

...Tất cả
1,245 xem 06 theo dõi 03 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Hoàng Kim Long Hoàng Kim Long
 05  00  01
Theo dõi bởi Huỳnh Thư Lâm, Đặng Thái Dương Lê Lệ Đoan ... (tất cả)
Tạ Mộc Châu Tạ Mộc Châu
 04  00  01
Theo dõi bởi Trịnh Nhân Sâm, Đặng Diệu Ngà Lê Thảo Trang ... (tất cả)
Huỳnh Minh Lộc Huỳnh Minh Lộc
 00  00  00
Bùi Vân Khanh Bùi Vân Khanh
 00  00  00
Trần Quang Thạch Trần Quang Thạch
 00  00  00
Vũ Bích Liên Vũ Bích Liên
 03  01  01
Theo dõi bởi Lý Quốc Phong, Võ Tố Quyên Hoàng Thái Dương ... (tất cả)