Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Asp.Net MVC
Hỏi lúc:
Lượt xem: 17,368

Truyền tham số vào htm.actionlink và đưa ra kết quả kỳ lạ?

Trịnh Danh Thành Trịnh Danh Thành
 03  01  00
03 bình chọn hữu ích bởi Đỗ Duy, Phạm Thành Trung Vũ Mộng Nguyệt

Tôi có truyền 1 tham số qua liên kết html.action. Code của tôi:

Controller:

public ActionResult NewsInfo(string id)
{
    ViewBag.Messege = "News Detail";

    return View(new NewsInfoModel(id));
}

Mod

...Tất cả
17,368 xem 03 theo dõi 03 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Hoàng Xuân Tâm Hoàng Xuân Tâm
 00  00  00
Bùi Tâm Nguyệt Bùi Tâm Nguyệt
 05  00  01
Trịnh Danh Thành Trịnh Danh Thành
 03  01  00
Theo dõi bởi Lê Thanh Xuân, Lý Hữu Lộc Võ Khả Ngân ... (tất cả)