theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Asp.Net MVC
Hỏi lúc:
Lượt xem: 18,522

Truyền tham số vào htm.actionlink và đưa ra kết quả kỳ lạ?

Trịnh Danh Thành Trịnh Danh Thành
 03  01  00
03 bình chọn hữu ích bởi Đỗ Duy, Phạm Thành Trung Vũ Mộng Nguyệt

Tôi có truyền 1 tham số qua liên kết html.action. Code của tôi:

Controller:

public ActionResult NewsInfo(string id)
{
  ViewBag.Messege = "News Detail";

  return View(new NewsInfoModel(id));
}

Model:

public class NewsInfoModel
{
  public NewsDto News { get; private set; }
  public List<ComentDto> comentList { get; private set; }

  public NewsInfoModel(string id)
  {
    comentList = new Coment().MakeComentListForNews(id);
    News = new NewsDao().GetNewsByID(id);
  }
}

Và liên kết tới View:

@Html.ActionLink("more >>", "NewsInfo", "Home", new { id = news.Id });

Vấn đề là khi tôi bắt đầu chạy trang web của tôi có định dạng như:

http://localhost:52748/Home/NewsInfo?Length=4

Tại sao Length = 4? Để nó làm việc bây giờ tôi làm mã như thế này:

<a href="/home/NewsInfo?id=@news.Id"> more >> </a>

Và nó làm việc đúng nhưng tôi muốn sử dụng ActionLink vậy làm thế nào để nó hoạt động đúng ? Sự khác biệt giữa hai phương pháp là gì?

Đừng khó chịu với tôi vì tôi mới bắt đầu MVC

Cảm ơn :)

18,522 xem 03 theo dõi 03 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Bùi Tâm Nguyệt Bùi Tâm Nguyệt
 05  00  01
05 bình chọn hữu ích bởi Tiến Dũng Trịnh Văn, Hoàng Minh Vu Đỗ Tuyết Lâm ... (tất cả)

Bạn thêm null vào nhé. :)

@Html.ActionLink("more >>", "NewsInfo", "Home", new { id = news.Id }, null);
17,773 xem 05 hữu ích trả lời –