theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,185

Trong thời gian bao lâu thì doanh nghiệp nhận được trả lời của cơ quan thuế?

Phan Ánh Thu Phan Ánh Thu
 31  08  04
04 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Như Thảo, Đặng Minh Hải Đặng Thanh Duy ... (tất cả)

Doanh nghiệp tôi bị hoả hoạn nên không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn. Doanh nghiêp làm văn bản đề nghị ra hạn nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế. Xin hỏi trong thời gian bao lâu thì doanh nghiệp nhận được trả lời của cơ quan thuế?

1,185 xem 04 theo dõi 04 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user