theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,012

Trong hóa đơn chỗ số lượng với đơn vị tính không cùng hàng nhau có được không?

Lê Long Vịnh Lê Long Vịnh
 02  02  00
02 bình chọn hữu ích bởi Huỳnh Công Vinh Nguyễn Ngọc Thọ

Anh chị cho em hỏi: Trong hóa đơn chỗ số lượng với đơn vị tính không cùng hàng nhau có được không?

 

img

2,012 xem 04 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Tạ Cát Uy Tạ Cát Uy
 02  00  01
02 bình chọn hữu ích bởi Tạ Minh Trung Phan Bích Hậu

Không sao đâu bạn chỉ là nhìn không đẹp mắt lắm thôi

1,760 xem 02 hữu ích trả lời –