Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,908

Trên bảng cân đối số phát sinh số dư tk 133 và 333 đều có là sai phải không?

Lê Duy An Lê Duy An
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Hồ Cẩm Nhi Nguyễn Minh Tuyết

Mọi người cho mình hỏi, trên bảng cân đối số phát sinh số dư tk 133 và 333 đều có là sai phải không? Chỉ có số dư 1 trong 2 tài khoản thôi pải không ?

...Tất cả
1,908 xem 06 theo dõi 02 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Hoàng Lan Ngọc Hoàng Lan Ngọc
 02  00  01
Theo dõi bởi Hoàng Thiên Kim Đỗ Hữu Nam
Vũ Ðình Phúc Vũ Ðình Phúc
 03  00  01
Theo dõi bởi Lý Tâm Nhi, Phạm Cẩm Nhung Nguyễn Thành Hòa
Huỳnh Bích Ty Huỳnh Bích Ty
 03  00  01
Hoàng Song Oanh Hoàng Song Oanh
 00  00  00
Trịnh Ngọc Yên Trịnh Ngọc Yên
 00  00  00
Lê Duy An Lê Duy An
 02  01  00
Theo dõi bởi Phan Minh Thái Đặng Diệu Linh