theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,454

Trên bảng cân đối số phát sinh số dư tk 133 và 333 đều có là sai phải không?

Lê Duy An Lê Duy An
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Hồ Cẩm Nhi Nguyễn Minh Tuyết

Mọi người cho mình hỏi, trên bảng cân đối số phát sinh số dư tk 133 và 333 đều có là sai phải không? Chỉ có số dư 1 trong 2 tài khoản thôi pải không ?

2,454 xem 06 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Vũ Ðình Phúc Vũ Ðình Phúc
 03  00  01
03 bình chọn hữu ích bởi Lý Bảo Huynh, Ngô Chánh Việt Lý Quang Trung

Vẫn có TH Không sai bạn nhé, ví dụ đầu năm số dư 133,333 = 0, tháng 3 phát sinh 1 khoản doanh thu phát sinh thuế 333 không phát sinh thuế đầu vào, tháng 6 phát sinh thuế đầu vào không phát sinh thuế đầu ra, khi này trên sổ sách sẽ dư nợ 133 và dư có 333

2,238 xem 03 hữu ích trả lời –
Huỳnh Bích Ty Huỳnh Bích Ty
 03  00  01
03 bình chọn hữu ích bởi Trần Uyển Khanh, Lý Quỳnh Ngân Lê Công Thịnh

Dư có 333 là vì chưa nộp thuế nên cái khoản dư có đó vẫn nằm trên tk 333. Còn dư nợ 1331 là bình thường

2,238 xem 03 hữu ích trả lời –
Hoàng Lan Ngọc Hoàng Lan Ngọc
 02  00  01
02 bình chọn hữu ích bởi Đặng Nhật Tấn Võ Thiện Ðức

Ví dụ quý 3 phát sinh Thuế phải nộp nhưng chưa nộp, quý 4 không phát sinh Thuế đầu ra mà chỉ có Thuế đầu vào thôi thì đâu có được bù trừ trong năm đó và như thế thì vẫn dư có 333 và vẫn dư nợ 133

2,238 xem 02 hữu ích trả lời –