theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Startup & làm giàu
Topic : Startup
Hỏi lúc:
Lượt xem: 806

Tôi có một ý tưởng tuyệt vời, nhưng tôi không giỏi tiếp thị hoặc bán hàng. Làm thế nào để tiếp cận ý tưởng này?

Đặng Gia Hùng Đặng Gia Hùng
 00  01  00
806 xem 01 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user