theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Startup & làm giàu
Topic : Startup
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,553

Tính khả thi và tương lai của các đăng ký mô hình kinh doanh thương mại điện tử ở Việt Nam?

Hồ Mai Sương Hồ Mai Sương
 00  01  00

Kyaw Tay Zar: "Anh Namster Do, what do you think about the feasibility and future of subscription eCommerce business model within Vietnam?"

1,553 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Nguyễn Minh Khánh Nguyễn Minh Khánh
 00  00  01

Namster Do: "I'm not the best one to comment on e-commerce but IMHO subscription e-commerce in Vietnam won't fly and only happens with some niche fields."

1,286 xem 00 hữu ích trả lời –