theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 574

Thuế TNCN khi vào phần HTKK thì kê khai theo tháng hay theo quý?

Vũ Diệu Huyền Vũ Diệu Huyền
 04  01  01

1. Thuế TNCN khi vào phần HTKK thì kê khai theo tháng hay theo quý ạ ?
2. Phần báo cáo số lượng HĐ thì theo quý hay theo tháng ạ ?
3. HĐ của dịch vụ khi kê khai vào HTKK mà hóa đơn có cả phần chi chi phí và thuế nữa thì kê như thế nào ạ ? ( tiền nước tháng 1/2015. Thành tiền: 38.957đ. Thuế 5%: 1.948đ; tiền phí có mức phí10%: 3.895đ tổng tiền thanh toán bao gồm thuế và mức phí : 44.800đ )

574 xem 03 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Nguyễn  Dũng Cường Nguyễn Dũng Cường
 03  00  06

1. Thuế TNCN khi vào phần HTKK thì kê khai theo tháng hay theo quý ạ?
------------------------------***----------------------------
- Việc tạm tính kê khai theo tháng hay theo quý thì dựa vào Điều 16 - TT 156/2013: Khai nộp thuế TNCN.
a) Nguyên tắc khai thuế
a.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập KHÔNG PHÁT SINH KHẤU TRỪ THUẾ thu nhập cá nhân thì KHÔNG PHẢI KÊ KHAI THUẾ. 
a.2) Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được XÁC ĐỊNH MỘT LẦN kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và ÁP DỤNG CHO CẢ NĂM. Cụ thể như sau:
- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập PHÁT SINH SỐ THUẾ KHẤU TRỪ TRONG THÁNG của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên KHAI THUẾ THUEO THÁNG, TRỪ TRƯỜNG HỢP tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện KHAI THUẾ GTGT THEO QUÝ .
- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập KHÔNG THUỘC DIỆN KHAI THUẾ THEO THÁNG theo hướng dẫn nêu trên thì thực hiện khai thuế THEO QUÝ.

2. phần báo cáo số lượng HĐ thì theo quý hay theo tháng ạ ?
--------------------------***-------------------------------
Trả lời:
a. Nếu cty bạn là đối tượng rủi ro về thuế theo điều 11 TT 39 thuộc đối tương mua hóa đơn cơ quan thuế thì phải Báo cáo THSDHĐ theo tháng. 
------------------
Trích thông tư 119 sửa đổi TT 39
4. Sửa đổi khổ thứ hai Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:
“Riêng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư này thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.”

b. Nếu cty bạn ko thuộc trường hợp nêu trên. Cty bạn được phép sử dụng hóa đơn tự in, đặt in.. hoặc cty bạn kê khai theo phương pháp trực tiếp mua hóa đơn cơ quan thuế thì thực hiện BC THSDHĐ theo quý

3. HĐ của dịch vụ khi kê khai vào HTKK mà hóa đơn có cả phần chi chi phí và thuế nữa thì kê ntn ạ ? ( tiền nước tháng 1/2015 . thành tiền: 38.957đ. thuế 5%: 1.948đ; tiền phí có mức phí10%: 3.895đ tổng tiền thanh toán bao gồm thuế và mức phí : 44.800đ )
-------------------------***------------------------
Bạn đọc kỹ ở đây. thuế suất với nước sạch là 5%. và kê khai thuế GTGT là 1.948 đồng.
Còn phí bảo vệ môi trường phải đóng là 10% (đây ko phải là thuế suất GTGT) . Bạn điền giá trị này vào cột ghi chú : Phí bảo vệ môi trường : 3.895 đồng

475 xem 00 hữu ích trả lời –
Trịnh Thương Nga Trịnh Thương Nga
 00  00  01

1. Thuế TNCN kê khai theo tháng hay theo quý tùy thuộc thuế TNCN của Doanh nghiệp bạn phát sinh trong tháng đầu tiên là bao nhiêu? < bằng 50tr thì theo quý còn lớn hơn 50tr/1 tháng thì theo tháng. theo TT 111. 

2. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. 

3. Phần tiền hàng bạn ghi tiền hàng + phí, sau đó sửa lại VAT theo giá trị hóa đơn. Nếu bạn rảnh bạn có thể tách ra thành 2 dòng cũng đc.

493 xem 00 hữu ích trả lời –