Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 377

THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

Nguyen Hao Nguyen Hao
 00  01  00

Em chào anh (chị).. Anh chị cho em hỏi thuế nhà thầu nước ngoài do công ty vay của NH nước ngoài, và khoản thuế nhà thầu đó Công ty em chịu luôn khoản đó, thì

...Tất cả
377 xem 01 theo dõi 00 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Nguyen Hao Nguyen Hao
 00  01  00