theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : JavaScript
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,319

Thư viện easeljs

Đạt  Chu Văn Đạt Chu Văn
 05  01  02
02 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Ái Khanh Đỗ Hải Thụy

Thư viện EaselJS để làm gì?

2,319 xem 07 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Vũ Kiều Mai Vũ Kiều Mai
 05  00  01
05 bình chọn hữu ích bởi Đặng Ánh Dương, Đặng Thu Ngà Võ Yến Ðan ... (tất cả)

Easeljs là 1 thư viện html5 giúp việc thao tác trên đối tượng canvas dễ dàng hơn, easeljs chia ra các container, mỗi container có thể chứa nhiều elements trong đó, giúp cho việc quản lý các đối tượng khá dễ dàng. Bên cạnh đó easeljs còn cung cấp tween và preload làm extension.

Tween giúp đơn giản hóa các animation, chuyển động còn preload giúp quản lý các source sử dụng trong game dễ dàng hơn như ảnh, video, image,..

Tham khảo link: https://dethoima.info/demo-su-dung-easeljs/

2,112 xem 05 hữu ích trả lời –
Đặng Phương Quyên Đặng Phương Quyên
 10  02  02
02 bình chọn hữu ích bởi Phạm Mai Quyên Ngô Hồng Phát

EaselJS  là thư viện Javascript, hỗ trợ  các thẻ Canvas trong HTML5. Giúp dễ dàng tạo ra các ứng dụng game, đồ họa..

Tham khảo: http://www.createjs.com/easeljs

2,118 xem 02 hữu ích trả lời –