theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,524

Thủ tục thai sản ở mẫu c70 có phần kí của công đoàn cơ sở nhưng công ty chưa có thì làm thế nào?

Võ Hải Anh Võ Hải Anh
 00  01  00
2,524 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Nguyễn Hồng Thịnh Nguyễn Hồng Thịnh
 03  01  04

Theo đúng hướng dẫn tại quyết định 919/QĐ-BHXH đã nói : trường hợp doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn thì phải ghi rõ "chưa thành lập tổ chức công đoàn" ngoài ra không phải ai ký vào đó nữa, bạn có thể kiểm chứng.

2,397 xem 00 hữu ích trả lời –