Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,926

Thủ tục để đưa nhà xưởng tự xây dựng vào tài sản cố định ?

Hoàng Lệ Hoa Hoàng Lệ Hoa
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Trịnh Hồng Điệp Tạ Kim Yến

Từ tháng 8/2015 đến tháng 4/2016 cty e có tự xây dựng mới nhà xưởng với tổng giá trị NVL là khoảng hơn 4 tỷ. Vì là tự xây dựng nên lao động thuê bên ngoài kh

...Tất cả
1,926 xem 04 theo dõi 02 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Hồ Vĩnh Toàn Hồ Vĩnh Toàn
 02  00  01
Theo dõi bởi Huỳnh Phương Loan, Lê Công Thành Võ Tùy Linh ... (tất cả)
Dương Tùng Quân Dương Tùng Quân
 00  00  00
Lê Họa Mi Lê Họa Mi
 00  00  00
Hoàng Lệ Hoa Hoàng Lệ Hoa
 02  01  00
Theo dõi bởi Tạ Duy Hiếu Đỗ Thiên Lương