theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Asp.Net MVC
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,661

Thông báo lỗi: "An ASP.NET setting has been detected that does not apply in Integrated managed pipeline mode"

Trần Huyền Trân Trần Huyền Trân
 00  01  00

Project mới tạo, chạy thì báo lỗi:

HTTP Error 500.22 - Internal Server Error

An ASP.NET setting has been detected that does not apply in Integrated managed pipeline mode.

1,661 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Ngô Duy Hiếu Ngô Duy Hiếu
 00  00  01

Trong file web.config, bạn thêm đoạn mã sau:

<configuration>
    <system.webServer>
        <validation validateIntegratedModeConfiguration="false"/>
    </system.webServer>
</configuration>
1,288 xem 00 hữu ích trả lời –