Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,302

Thời gian trích khấu hao đối với tài sản cố định ?

Đặng Khánh Lộc Đặng Khánh Lộc
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Hạnh Phúc Đặng Anh Sơn

Bên em phát sinh tài sản cố định từ tháng 4/2016. Trước đó không có tài sản cố định và đến giờ chưa đăng ký phương pháp tính khấu hao. Th&

...Tất cả
1,302 xem 05 theo dõi 02 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Trần Thanh Điệp Trần Thanh Điệp
 07  01  01
Theo dõi bởi Hoàng Thiên Trang Võ Trung Dũng
Phạm Đại Dương Phạm Đại Dương
 04  00  01
Theo dõi bởi Phan Hà Nhi Đặng Ngọc Lâm
Hoàng Phi Nhung Hoàng Phi Nhung
 00  00  00
Phan Ðan Tâm Phan Ðan Tâm
 00  00  00
Theo dõi bởi Trịnh Thúy Huyền, Bùi Hoài Phong Phạm Mai Quyên
Đặng Khánh Lộc Đặng Khánh Lộc
 02  01  00
Theo dõi bởi Nguyễn Thế Sơn, Hồ Lâm Oanh Lý Thanh Tuyết ... (tất cả)