theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,303

Thời gian trích khấu hao đối với tài sản cố định ?

Đặng Khánh Lộc Đặng Khánh Lộc
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Hạnh Phúc Đặng Anh Sơn

Bên em phát sinh tài sản cố định từ tháng 4/2016. Trước đó không có tài sản cố định và đến giờ chưa đăng ký phương pháp tính khấu hao. Thì bây giờ làm đăng ký phương pháp trích khấu hao phải không ạ? Và thời gian tính khấu hao tính từ khi nào ạ?

1,303 xem 05 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Trần Thanh Điệp Trần Thanh Điệp
 07  01  01
07 bình chọn hữu ích bởi Dương Thế Duyệt, Phạm Nhật Tiến Trần Phương Thể ... (tất cả)

1. Nếu chưa DK trích khấu hao thì em đăng kí với cơ quan thuế

2. Thời điểm tính khấu hao là thời điểm đưa TS vào sử dụng

1,042 xem 07 hữu ích trả lời –
Phạm Đại Dương Phạm Đại Dương
 04  00  01
04 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Nhân Sâm, Nguyễn Thủy Minh Võ Lệ Chi ... (tất cả)

Thông tư 45 thì DN thông báo Phương pháp trích KH trước khi trích. Tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có chế tài xử phạt nộp chậm thông báo này. Nên bạn cứ đi nộp hoàn thiện thủ tục. còn về thời điểm tính khấu hao phụ thuộc vào thời điểm bạn sử dụng TSCĐ là khi nào. Thời gian khấu hao bạn tham khảo tại khung trích KH của bộ tài chính tại thông tư 45/2013

1,042 xem 04 hữu ích trả lời –