theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,454

Thời điểm nộp thuế môn bài đối với doanh nghiệp mới thành lập ?

Phạm Thiên Trang Phạm Thiên Trang
 06  02  01
06 bình chọn hữu ích bởi Nguyễn Thảo Quyên, Võ Ngọc Hương Lý Ngọc Huyền ... (tất cả)

Doanh nghiệp mới thành lập tháng 7/2015 thì tờ khai thuế môn bài và tiền thuế nộp ngay bây giờ hay đến cuối năm mới mới nộp?

1,454 xem 06 theo dõi 06 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Trần Hoàng Nam Trần Hoàng Nam
 00  01  02

Giấy đăng ký kinh doanh ra tháng 7 mà bây giờ chưa nộp tờ khai và thuế môn bài. Từ khi thành lập trong vòng 30 ngày là phải nộp rồi

1,234 xem 00 hữu ích trả lời –