Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Html & Css
Hỏi lúc:
Lượt xem: 3,813

Thiết lập cellpadding và cellspacing trong CSS?

Đặng Quế Phương Đặng Quế Phương
 14  01  01
06 bình chọn hữu ích bởi Duy Do, Bùi Thy Khanh Lê Minh Yến ... (tất cả)

Trong một bảng HTML, các cellpaddingcellspacing có thể được thiết lập như thế này:

<table cellspacing="1" cellpadding="1">

Làm thế nào cùng có thể được thực hiện

...Tất cả
3,813 xem 09 theo dõi 06 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Hoàng Thuận Hiếu Hoàng Thuận Hiếu
 00  00  00
Trần Hải Hạnh Trần Hải Hạnh
 00  00  00
Dương Thái Sơn Dương Thái Sơn
 00  00  00
Phạm Thúy Minh Phạm Thúy Minh
 00  00  00
Phan Trí Dũng Phan Trí Dũng
 02  00  01
Theo dõi bởi Hoàng Vân Linh, Hoàng Ðình Trung Trần Ánh Minh ... (tất cả)
Đặng Bích Phượng Đặng Bích Phượng
 05  01  01
Theo dõi bởi Phan Thái Sơn
Hoàng Ðình Hảo Hoàng Ðình Hảo
 05  01  01
Theo dõi bởi Trần Huy Khánh, Hoàng Anh Việt Trịnh Mộng Vy ... (tất cả)
Phan Ánh Xuân Phan Ánh Xuân
 08  01  01
Theo dõi bởi Hoàng Kim Dung, Bùi Chiến Thắng Ngô Lâm Dũng ... (tất cả)
Đặng Quế Phương Đặng Quế Phương
 14  01  01
Theo dõi bởi Trịnh Bảo Uyên