theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,763

Theo dõi ngoại tệ và tính tỷ giá xuất ngoại tệ?

Đặng Chí Tâm Đặng Chí Tâm
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Huỳnh Tuấn Ðức Trần Chi Bảo

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa, trong tháng nhận được chứng từ do bên bán gửi đến. Ngân hàng đã thanh toán tiền hàng cho doanh nghiệp và gửi giấy báo nợ, trị giá đơn hàng là 10.000 usd, tỷ giá thực tế là 19.000 đ/usd, tỷ giá thực tế xuất ngoại là 18.800 đ/ usd. Qua tháng sau hàng mới về nhập kho đủ.

Thủ tục phí ngân hàng là 100usd, thuế GTGT là 10%

Tỷ giá xuất ngoại tệ là 18.920 đ/ usd

Tỷ giá thực tế là 18950 đ/ usd

Thì khi đăng ký sẽ là:

Nợ 156: 100*18.950
Nợ 133: 100*19.850*10%
Có 1122 110*18.800
Có 515 110*150

Có TK 007( 112) 110 usd

Tại sao lại theo dõi ngoại tệ là 110 usd chứ không phải là 100 usd ?Tại sao là tiền 1122 lại nhân với tỷ giá 18.800 chứ không phải là 18.920 ? 

Mình không hiểu bản chất vấn đề ở đây. Mong giúp đỡ

1,763 xem 04 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Huỳnh Ðông Sơn Huỳnh Ðông Sơn
 00  00  01

Phí ngân hàng phát sinh tại ngày nhận giấy báo nợ, lúc đó ngân hàng tự động cắt tiền trong Tk của bạn, có nghĩa là tiền ngân hàng giảm tại lúc xuất ngtệ là 18.800. Nhưng theo mình ghi tăng tk 6427 chứ không phải 156

1,555 xem 00 hữu ích trả lời –