Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Android
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,062

Thay đổi text của button

Lê  Vũ Lê Vũ
 01  03  00

em viết code như thế này để thay đổi text của button nhưng khi e ran app thì text trong button nó vẫn hok thay đổi. e hok biết sai chổ nào nữa. hic hic.

ps: e mới mày mò android nên còn ngu

...Tất cả
2,062 xem 04 theo dõi 00 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Hà  Quangg Hà Quangg
 02  01  02
Thanh  Thinh Thanh Thinh
 57  26  62
Theo dõi bởi Huy Nguyên, Duy Do Đặng Diệu Thiện ... (tất cả)
Phan Thanh Giang Phan Thanh Giang
 00  00  06
Lê  Vũ Lê Vũ
 01  03  00