theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Android
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,990

Thay đổi text của button

Lê Vũ Lê Vũ
 01  03  00

em viết code như thế này để thay đổi text của button nhưng khi e ran app thì text trong button nó vẫn hok thay đổi. e hok biết sai chổ nào nữa. hic hic.

ps: e mới mày mò android nên còn ngu lắm. mọi người thông cảm.
btnTL1=(Button)findViewById(R.id.btnDA1);

btnTL1.setText("text thay dôi");
 

1,990 xem 04 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Thanh Thinh Thanh Thinh
 57  26  62
01 bình chọn hữu ích bởi Lê Vũ

Hi em. Theo anh hiểu thì em muốn nhập text và thay đổi giá trị text trong button.

Em đăng kí sự kiện addTextChangedListener cho edit text nhé. Ở hàm 
onTextChanged thì btnTL1.setText("text thay dôi");

EditText searchTo = (EditText)findViewById(R.id.medittext);
  searchTo.addTextChangedListener(new TextWatcher() {

    @Override
    public void afterTextChanged(Editable s) {
      // TODO Auto-generated method stub

    }

    @Override
    public void beforeTextChanged(CharSequence s, int start, int count, int after) {
      // TODO Auto-generated method stub

    }

    @Override
    public void onTextChanged(CharSequence s, int start, int before, int count) {

      doSomething();

    } 

  });
1,534 xem 01 hữu ích trả lời –
Hà Quangg Hà Quangg
 02  01  02

Bạn có thể thay text của nút Button trong giao diện layout activity_main.xml mà

1,414 xem 00 hữu ích trả lời –
Phan Thanh Giang Phan Thanh Giang
 00  00  06

Bạn upcode xml với java mọi người mới xem hỗ trợ được

1,593 xem 00 hữu ích trả lời –