theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,511

Thay đổi quyết toán thuế thế có phải làm lại bản cam kết theo mẫu mới 02 không?

Võ Lệ Thủy Võ Lệ Thủy
 06  01  01
02 bình chọn hữu ích bởi Trịnh Hồng Tâm Nguyễn Nguyên Bổng

Thay đổi quyết toán thuế thế có phải làm lại bản cam kết theo mẫu mới 02 không? Mình thay đổi sau ngày 30/07/2015

1,511 xem 03 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Hồ Khắc Trung Hồ Khắc Trung
 00  00  01

Nếu thời gian lao động đó làm việc chỗ bạn 2 tháng và 2 tháng đó không làm thêm chỗ khác thì làm cam kết nhé còn nếu 2 tháng đó mà làm nhiều nơi thì trích

1,332 xem 00 hữu ích trả lời –