theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,285

Thanh lý tài sản cố định?

Vũ Khải Phong Vũ Khải Phong
 05  01  00
05 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Thư Sương, Dương Hiệp Vũ Hoàng Nhất Khôi ... (tất cả)

Khi thanh lý TSCĐ chưa hết thời gian khấu hao. Phần khấu hao còn lại đó có được phân bổ dần cho các năm còn lại hay đưa thẳng vào chi phí trong năm thanh lý.

2,285 xem 06 theo dõi 05 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Nguyễn Khôi Nguyên Nguyễn Khôi Nguyên
 05  05  00
05 bình chọn hữu ích bởi Hồ Thu Sương, Đỗ Thục Uyên Dương Trường Phát ... (tất cả)

Tài sản cố định chưa tính đủ khấu hao (Chưa thu hồi đủ vốn) mà đã thanh lý, thì phải xác định nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xử lý bồi thường và phần giá trị còn lại của TSCĐ chưa thu hồi, không được bồi thường phải được bù đắp bằng số thu do thanh lý của chính TSCĐ đó, số tiền bồi thường do lãnh đạo doanh nghiệp quyết định.

Nếu số thu thanh lý và số thu bồi thường không đủ bù đắp phần giá trị còn lại của TSCĐ chưa thu hồi thì chênh lệch còn lại được coi là lỗ về thanh lý TSCĐ và kế toán vào chi phí khác.

2,144 xem 05 hữu ích trả lời –