theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 564

Tham gia BHXH vào tháng 4/2015, sinh em bé vào ngày 10/9/2015 và có giấy ra viện vào ngày 18/9/2015. Có được hưởng chế độ thai sản của BHXH không?

Bùi Nam Thông Bùi Nam Thông
 02  02  00
02 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Thế Phúc Lê Lam Bích
564 xem 03 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Hoàng Thanh Ngân Hoàng Thanh Ngân
 03  00  02
03 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Xuân Thái, Trần Như Hà Hồ Ðại Thống

Không đủ điều kiện hưởng 6 tháng thai sản nhưng vẫn được hưởng 6 tháng đóng BHXH.

500 xem 03 hữu ích trả lời –