theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 4,088

Thắc mắc hóa đơn viết xuống dòng có hợp lý không?

Đặng Thu Thủy Đặng Thu Thủy
 00  01  00

img

4,088 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Trần Đăng Khải Trần Đăng Khải
 11  01  04

Thiếu 10% thuế suất, tớ thì địa chỉ ghi như vậy tớ vẫn nhận, nhưng công ty nào lớn, khắt khe thì họ không nhận đâu. Nếu địa chỉ dài quá bạn viết tắt, phường, thành phố, tỉnh là được.

3,967 xem 00 hữu ích trả lời –