Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Python
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,607

Tại sao so sánh chuỗi trong Python dùng 1 trong hai '==' hoặc 'is' đôi khi tạo ra kết quả khác nhau?

Hoàng Minh Quân Hoàng Minh Quân
 04  01  00
04 bình chọn hữu ích bởi Võ Ðức Quang, Phan Phương Chi Trần Thường Kiệt ... (tất cả)

Tôi đã có một chương trình Python, nơi hai biến được thiết lập giá trị 'public'. Trong một biểu thức điều kiện tôi có var1 is var2 và so sánh là thất bại, nhưng nếu

...Tất cả
2,607 xem 05 theo dõi 04 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Lý Hải Yến Lý Hải Yến
 00  00  01
Đỗ Thanh Mẫn Đỗ Thanh Mẫn
 00  00  00
Hoàng Mỹ Dung Hoàng Mỹ Dung
 00  00  00
Phan Trường Giang Phan Trường Giang
 00  00  00
Hoàng Minh Quân Hoàng Minh Quân
 04  01  00