theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Startup & làm giàu
Topic : Startup
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,266

Tại sao những ý tưởng điên rồ nhất lại có thể thành công lớn?

Huỳnh Lam Hà Huỳnh Lam Hà
 03  01  00
03 bình chọn hữu ích bởi Vũ Hoàng Dương, Vũ Thái Thịnh Trần Thiên Thư
1,266 xem 03 theo dõi 03 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user