Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,114

Tài sản để cho thuê và không được hạch toán là TSCĐ và không được trích khấu hao thì tài sản cho thuê hoạt động có bị loại không ?

Tạ Hà Nguyên Tạ Hà Nguyên
 02  02  00
02 bình chọn hữu ích bởi Lý Huy Chiểu Dương Phúc Hòa

Các anh chị cho em hỏi cái này với ạ.

Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 có quy định:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 thá

...Tất cả
1,114 xem 04 theo dõi 02 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Huỳnh Ðình Nguyên Huỳnh Ðình Nguyên
 02  00  01
Theo dõi bởi Tạ Hải Ðường Đỗ Thu Ngà
Trịnh Nhã Khanh Trịnh Nhã Khanh
 02  00  01
Theo dõi bởi Lý Thủy Châu, Võ Bảo Khánh Trần Quang Lân ... (tất cả)
Ngô Nam Lộc Ngô Nam Lộc
 00  00  00
Tạ Hà Nguyên Tạ Hà Nguyên
 02  02  00
Theo dõi bởi Nguyễn Hồng Xuân, Vũ Quốc Vũ Hoàng Hùng Ngọc ... (tất cả)