theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,115

Tài sản để cho thuê và không được hạch toán là TSCĐ và không được trích khấu hao thì tài sản cho thuê hoạt động có bị loại không ?

Tạ Hà Nguyên Tạ Hà Nguyên
 02  02  00
02 bình chọn hữu ích bởi Lý Huy Chiểu Dương Phúc Hòa

Các anh chị cho em hỏi cái này với ạ.

Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 có quy định:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định như sau:“Đối với các tài sản là nhà hỗn hợp vừa sử dụng làm tài sản hoạt động của doanh nghiệp vừa để bán, để cho thuê theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp phải xác định, tách riêng phần tài sản (diện tích) tài sản để bán, để cho thuê và không được hạch toán là TSCĐ và không được trích khấu hao. Trường hợp không xác định, tách riêng được phần tài sản để bán, để cho thuê thì doanh nghiệp không hạch toán toàn bộ tài sản là TSCĐ và không được trích khấu hao.”

Thì đoạn phần Tài sản để cho thuê và không được hạch toán là TSCĐ và không được trích khấu hao thì tài sản cho thuê hoạt động có bị loại không ạ?

1,115 xem 04 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Huỳnh Ðình Nguyên Huỳnh Ðình Nguyên
 02  00  01
02 bình chọn hữu ích bởi Dương Cao Tiến Hoàng Duy Tùng

Em nghĩ là vẫn đc trích KH TSCĐ cho thuê hoạt động vì quy định về KH TSCĐ cho thuê ở khoản 5 điều 9 TT45 "Doanh nghiệp cho thuê TSCĐ hoạt động phải trích khấu hao đối với TSCĐ cho thuê" không bị điều chỉnh bởi TT147 mới này

824 xem 02 hữu ích trả lời –
Trịnh Nhã Khanh Trịnh Nhã Khanh
 02  00  01
02 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Sương Sương Vũ Việt Quyết

Cho thuê hoatj động chỉ là sử dụng tạm thời nhà cửa sử dụng cho mục đích kinh doanh cho thuê tạm thời thôi, còn chuyên cho thuê (theo đoạn trên) thì hạch toán là bất động sản đầu tư.

Theo chế độ kế toán hiện hành thì bất động sản đầu tư cho thuê hoạt động vẫn trích khấu hao, nhưng không gọi là khấu hao TSCĐ mà gọi là khấu hao BĐS đầu tư.

824 xem 02 hữu ích trả lời –