theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : C
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,234

Tách một chuỗi trong C++?

Dương Xuân Ngọc Dương Xuân Ngọc
 00  01  00

Cách tốt nhất để tách 1 chuỗi trong C++ là gì? Giả sử các chuỗi cách nhau bởi khoảng trắng. Giải pháp tốt nhất mà tôi có bây giờ là:

#include <iostream>
#include <sstream>
#include <string>

using namespace std;

int main()
{
  string s("Somewhere down the road");
  istringstream iss(s);

  do
  {
    string sub;
    iss >> sub;
    cout << "Substring: " << sub << endl;

  } while (iss);

}
1,234 xem 01 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user