theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 3,643

Sự khác nhau giữa vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu? Trên bảng cđ phát sinh ghi tk 411 tức là vốn CSH có đúng không?

Bùi Hữu Hùng Bùi Hữu Hùng
 06  01  01

Sự khác nhau giữa vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu? Trên bảng cđ phát sinh ghi tk 411 tức là vốn CSH có đúng không ạ?

3,643 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Đỗ Gia Hiệp Đỗ Gia Hiệp
 00  00  01

G/sử trên giấy đăng ký kinh doanh ghi vốn điều lệ 15 tỷ. Nhưng thực tế bạn hạch toán trên sổ sách vốn đã góp là 

Nợ 111,112,211,.../ Có TK411 : 12 tỷ

Thì lúc này vốn điều lệ là 15 tỷ, vốn chủ sở hữu là 12 tỷ

Khi nào góp đủ 15 tỷ thì vốn điều lệ = vốn chủ sở hữu

3,406 xem 00 hữu ích trả lời –