theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Ngoại ngữ
Topic : Tiếng Anh
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,292

Sự khác nhau giữa rise và raise?

Nguyễn Tú Linh Nguyễn Tú Linh
 20  02  01
02 bình chọn hữu ích bởi Duy Do Nguyễn Tú Linh
1,292 xem 04 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Đỗ Chí Công Đỗ Chí Công
 06  00  02
03 bình chọn hữu ích bởi Ngô Thế Vinh, Dương Túy Loan Nguyễn Tú Linh
 • Raise - ngoại động từ - cần túc từ theo sau.
 • Rise - nội động từ - không cần túc từ theo sau

Nghĩa căn bản của 2 động từ "raise" và "rise" là gần như nhau - "nâng lên cao, di chuyển từ vị trí thấp lên vị trí cao hơn."

Tuy nghĩa căn bản là tương tự nhau nhưng giữa 2 động từ này có sự khác biệt về mặt ngữ pháp.

 • "Raise" là ngoại động từ nên cần một túc từ theo sau. "raise sth" là "nâng/giơ/tăng cái gì".
 • Ngược lại, "rise" là nội động từ, không cần túc từ bổ nghĩa.

Một số ví dụ về 2 động từ này:

 • I personally think that the government of this country needs to raise taxes. (Cá nhân tôi nghĩ rằng chính phủ của quốc gia này cần tăng thuế.)
 • I think that taxes need to rise. (Tôi nghĩ là thuế cần được tăng lên.)
 • If you have a question, please raise your hand. (Nếu các bạn có câu hỏi, vui lòng giơ tay lên.)
 • Frank's rising from the sofa. (Frank đứng dậy khỏi chiếc ghế bành (sofa).)
1,119 xem 03 hữu ích trả lời –
Nguyễn Khánh Mai Nguyễn Khánh Mai
 03  00  01
03 bình chọn hữu ích bởi Võ Thảo Ly, Dương Chiêu Quân Nguyễn Tú Linh

Xem ví dụ sau:

 1. He'll rise the price of this book tomorrow. - Sai
 2. He'll raise the price of this book tomorrow. - Đúng

Trong tiếng Việt, hai từ rise raise có nghĩa là tăng lên, nâng lên. Tuy nhiên cách sử dụng 2 từ này trong tiếng Anh có sự khác biệt. Vậy sự khác biệt ở đây là gì?

+ Chúng ta sử dụng rise khi nói tới cái gì đó mà tự nó tăng lên.

Ví dụ: The sun rises at 5:15 am tomorrow - Ngày mai mặt trời mọc lúc 5:15 sáng (Tự mặt trời mọc)

+ Chúng ta sử dụng raise khi ai đó nâng lên, tăng lên (không phải tự nó)

Ví dụ: They will raise a statue here -  Họ sẽ dựng một bức tượng ở đây (Tự cái tượng nó không thể có ở đó mà phải có ai đó xây và đặt ở đó)

1,122 xem 03 hữu ích trả lời –
Trịnh Thy Oanh Trịnh Thy Oanh
 06  00  02
02 bình chọn hữu ích bởi Huỳnh Hữu Trung Nguyễn Tú Linh

Hai từ này, về cơ bản đều có nghĩa đi lên, vươn lên từ một vị trí thấy lên một vị trí cao hơn, theo nghĩa đen hay là theo nghĩa bóng.

Điểm khác nhau giữa hai từ này là về mặt ngữ pháp.

 • 'Raise' thì cần một vật chịu tác động (vì vậy nó được dịch là nâng lên hay tương tự)
 • 'Rise' không thể dùng với vật chịu tác động (vì vậy được dịch là vươn lên, trỗi dậy …).

Ví dụ:

The government of this country needs to raise taxes.
Taxes of this country need to rise

The agency is about to raise standards.
The standards of this agency is about to rise.

1,124 xem 02 hữu ích trả lời –